GİZLİLİK POLİTİKASI

Günelleniyor...


Joomlatr.org (“Joomlatr.org”) olarak internet sitemizi ziyaret eden ve bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise Joomlatr.org olarak size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca Joomlatr.org bu internet sitesinde bulunan Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul etmektedir.

Kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, muhafazası, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, satılması ya da diğer biçimlerde işlenmesi bakımından aşağıda yer alan ilkelere Joomlatr.org olarak uygun davranacağımızı taahhüt ederiz:

  1. Kişisel verileriniz, her zaman hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru bir biçimde işlenecektir.
  2. Kişisel verileriniz, rızanızın alınması suretiyle ya da mevzuatta öngörülen diğer hallerde işlenebilecek ve/veya üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
  3. Kişisel verileriniz, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenebilecektir.
  4. Kişisel verileriniz, anılan amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak toplanacak ve ölçülü biçimde işlenecektir.
  5. Tarafınıza, kişisel verilerinizi gerektiğinde güncelleme imkanı sağlanacaktır.
  6. Kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI

Bu Gizlilik Politikası, tüm Joomlatr.org internet sitelerini kapsamaktadır. Ancak, her bir internet sitesinin farklı amaç ve farklı özellikleri vardır. İşbu Gizlilik Politikası, ilgili internet sitesinin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullara eklenmiş olup, onun bir parçasını oluşturmaktadır. Her bir bireysel açıklama ya da internet sitesi gizlilik beyanı, bu politikayı sadece yayımlandığı internet sitesi hakkında tamamlamakta ve değiştirmektedir.

Bu Gizlilik Politikası, Joomlatr.org'un kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraf internet siteleri ve platformların ("Üçüncü Taraf Siteleri") topladığı bilgileri; Üçüncü Taraf Siteleri'nin, internet sitemizdeki bağlantılar üzerinden topladığı bilgileri veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Joomlatr.org sorumlu değildir.

KİŞİSEL VERİLER

Bu Gizlilik Politikası'nda, “kişisel verileriniz,” kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar tipik olarak adınız, kullanıcı adınız, profil resminiz, ve e-posta adresiniz; ancak IP adresi, alışveriş alışkanlıkları, yaşam tarzına dair tercihler, hobiler ve ilgi alanları gibi diğer bilgileri de içerebilmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLER ELDE EDİLMEKTEDİR?

OTOMATİK ARAÇLAR TARAFINDAN TOPLANAN VERİLER

İnternet sitemizi geliştirmek, sitemizi kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler, internet sitemizi; her ziyaret ettiğinizde veya internet sitemizle etkileşim kurduğunuzda erişim ve kullanımı gösteren bilgileri otomatik veya pasif olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçlarıdır. Bu teknolojiye örnek olarak çerezler (cookies), flash çerezler ve internet analizleri gösterilebilir.

SİZİN TARAFINIZDAN PAYLAŞILAN VERİLER

Otomatik olarak elde edilen verilerin yanı sıra, sizin tarafınızdan paylaşılan veriler de ayrıca işlenmektedir. Bu veriler, sağlama amacınız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır.

Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler şu şekilde sıralanabilecektir:

  • İnternet sitemize kayıt olduğunuzda kişisel verilerinizi ilgili internet sitelerinde yer alan formlar aracılığıyla elde eder (örneğin; ad-soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri, doğum tarihi vb.) ve talep edilen hizmetler sağlanır veya özellikle talep edildiyse e-bülten, pazarlamaya yönelik bilgilendirmeler vb. bültenler gönderebiliriz;
  • Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz.
  • Kullanıcılar ve internet sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

DİĞER KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN VERİLER

Eğer paylaşılmasına izin verdiyseniz, diğer kaynaklardan kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Buna, kamuya ait veritabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari olarak mevcut kaynaklar ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler dahil olabilir. Bu gibi kaynaklardan elde edebileceğimiz kişisel veri türleri genel olarak isim, adres, yaş, alışveriş alışkanlıkları, hobi ve ilgili alanlarınız gibi hayat tarzınızla ilgili tercih ve bilgiler, yasanın izin verdiği ölçüde, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik, bloglar ve gönderiler gibi halka açık bilgilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN BAŞKALARINA İLETİLMESİ

Kişisel verileriniz rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik Politikası’nda belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizi Joomlatr.org için destek hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerle (Bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten; verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.) paylaşabiliriz. İlgili üçüncü kişiler, söz konusu servisi yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim hakkı sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca Joomlatr.org adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

Bazı durumlarda kişisel olmayan veriler, örneğin web sitemize belirli bir zaman periyodu içerisinde kaç ziyaret yapıldığının paylaşımı söz konusu olabilir.

RIZA GÖSTERMEME VE ABONELİĞİ SONLANDIRMA HAKKI

Eğer bizden e-posta almak istemiyorsanız, kolaylıkla üyeliği sonlandırma linkine tıklayarak bizden e-posta almayı derhal sonlandırabilirsiniz.

İnternet sitemizde gerçekleştirmiş olduğunuz hareketlerinize ilişkin olarak verilerinizin elde edilmesini veya tespit edilmesini istemediğiniz durumlarda, internet analiz verilerinin toplanmasını önleyebilirsiniz.

Eğer posta, e-posta, kısa mesaj, telefon veya herhangi başka bir elektronik araç vasıtasıyla tanıtıcı bilgi veya genel olarak teklif almaya reddetmek veya izninizi iptal etmek isterseniz, her zaman Bize Ulaşın formu (https://www.joomlatr.org/iletisim.html/) ile konuya ilişkin başvurabilirsiniz.

Aldığınız diğer mesaj türlerinin örneğin, bakım duyuruları veya yönetime ilişkin bildirimler gibi, sonlandırılması yalnızca hesabınızı silmenizle mümkün olur, bu tür mesajlar kullanıcı hesaplarının zorunlu kısmıdır ve internet sitemizin kullanılmasıyla bağlantılıdır. Hesabınızı e-posta göndererek sildirmeniz mümkündür.

VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Joomlatr.org kişisel verilerinizi, söz konusu verilerin elde edilme amaçlarına uygun olan sürece ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen belirli bir süre dahilinde güvenli ve korunmuş bir ortamda saklayacaktır.